AIM Hareketlilik Takibinin Faydaları Nelerdir?

1. Oryantasyon ve Mobilite (O&M) Uzmanları, görme engelli baston kullanıcılarının bağımsız hareketlilik eğitimlerinde nasıl ilerlediklerini sürekli olarak izleyebilir. Bu yaklaşım, eğitim sırasında görme engelli baston kullanıcılarıyla birlikte olamadıkları durumlarda baston kullanım verilerini toplamaya devam etmelerini sağlar.

2. Oryantasyon ve Mobilite (O&M) Uzmanları, görme engelli baston kullanıcılarına derste verilen ödevleri uzaktan takip edebilir.

3. Görme engelli baston kullanıcısının güçlü ve gelişim yönlerini veriler üzerinden analiz ederek, eğitim içeriğini görme engelli baston kullanıcısının ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirebilir.

4. Kurumlar eğitim verdikleri tüm görme engelli baston kullanıcılarının bağımsız hareket gelişimini veriye dayalı olarak takip edebilir. Yıllar içinde kaç görme engelli baston kullanıcısına hizmet verdiklerini ve bu görme engelli baston kullanıcılarının hayatlarında yarattıkları olumlu etkiyi metrik odaklı bir yaklaşımla tüm paydaşlarıyla birlikte ölçebilirler.